Les masies, poblament dispers

Les masies van ser concebudes com a unitats productives i van ser erigides en llocs estratègics, enlairats, prop de torrents, rieres i camins, en una terra fèrtil per l’aportació al·luvial de la Serralada de Marina.

A la guia adjunta es pot apreciar que quasi bé totes les masies són diferents per quant han estat molt remodelades al llarg del temps, però s’hi donen diversos elements repetitius que permeten establir unes característiques comunes a totes elles, especialment en les façanes principals.

Descobreix més