Parc de la Serralada Litoral

El Parc té un paper ecològic fonamental ja que posa en contacte el litoral amb les valls interiors. La seva situació, en una zona densament poblada a l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ha convertit en un espai natural molt visitat. Amb una superfície de 7.408,24 hectàrees, el Parc comprèn l’Espai d’Interès Natural,  la Conreria Sant Mateu-Céllecs i se situa en el sector central de la serralada Litoral o de Marina, entre el riu Besòs i la riera d’Argentona. Aquest espai natural està regulat i protegit pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i es caracteritza pels relleus suaus, el clima agradable i un bosc mediterrani d’alzinars i pinedes que s’alça entre el mar i la planura del Maresme i la depressió del Vallès Oriental.

Descobreix més