L’Aula d’Extensió Universitària

És una associació de caràcter cultural i educatiu, sense ànim de lucre, amb plena autonomia, vinculada a la Universitat Pompeu Fabra que és qui vetlla per la seva qualitat i està integrada dins d’AFOPA (Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya).

L’AEU de Premià de Dalt vol ser un espai de formació permanent, obert a totes les persones d’edat adulta interessades en la seva formació permanent i actualitzada.

Amb l´objectiu de conèixer i debatre sobre temàtiques relatives a qualsevol tipus de pensament: filosòfic, sociològic, polític, científic, mèdic, tecnològic o altres que despertin  interès. Tot això contrastant opinions i vivències en un entorn de convivència i diàleg.

Descobreix més