La Casa del Terçó

També coneguda com La Casa de les Monges. Edifici on es guardava una part del delme, el terçó, la recaptació del qual era una de les majors fonts d’ingressos dels beneficis eclesiàstics i gravava sobre les rendes dels productes agrícoles. Al 1890 va esdevenir convent de les monges mercedàries i col·legi femení fins a l’any 1920.

Descobreix més