Associació d’Artistes

Són una Entitat Artística i de Lleure  que agrupa  les activitats artístiques relacionades amb Fotografía, Pintura, Ceràmica i Manualitats.

Desenvolupa el creixement artístic i tècnic de tots i cadascun dels socis, els quals participen de forma activa en les tasques, projectes i difusió de les obres com atractiu cultural de la vila de Premià de Dalt.
L´Entitat compta amb una seixantena de socis i sòcies distribuïts en les branques artístiques abans esmentades. Aquests participen en tots el àmbits, sigui amb les seves obres sigui col·laborant en els esdeveniments i fins i tot amb tasques de formació.

Les exposicions són personals o col·lectives, i normalment d´una sola disciplina si bé ja s’han començat a fer exposicions amb dues disciplines (Pintura i Fotografia). Aquestes exposicions s’ubiquen en la majoria de sales de la vila.

associacioartistes.wordpress.com
associacio.artistes@gmail.com
@associacio.artistes

Descobreix més